Xu hướng phổ biến của chương trình Start-up Visa Canada

Ngày 31/03/2022 | 08:24:35

Chính phủ Canada đã triển khai chương trình Thị thực Khởi nghiệp (Start-up Visa) từ 9 năm trước để thu hút các doanh nhân nước ngoài có ý tưởng kinh doanh đột phá nhằm tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại quốc gia này. Nếu hồ sơ được phê duyệt, ứng viên sẽ cùng với gia đình mình sẽ có cơ hội định cư và triển khai ý tưởng kinh doanh tại Canada. Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu một số điểm chính về sự phát triển của chương trình này trong thời gian qua dựa trên số liệu mà chúng tôi tiếp cận được từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về chương trình Start-up visa. Những thông tin này bao gồm các quốc gia có nhiều ứng viên tham gia chương trình, số lượng hồ sơ xin thường trú nhân thông qua chương trình, số lượng hồ sơ được phê duyệt cấp thường trú nhân và cũng như số lượng hồ sơ thành công dưới mỗi hình thức đầu tư.

Quốc gia xuất xứ

Dữ liệu cho thấy từ tháng 12 năm 2013 cho tới tháng 6 năm 2021, ứng viên đến từ Châu Á chiếm tới hơn ¾ (79%) tổng số hồ sơ xin quy chế thường trú nhân Canada trong khuôn khổ chương trình Start-up Visa (SUV). Đáng chú ý, 18% trên tổng số hồ sơ là số lượng ứng viên từ Việt Nam, đứng thứ 2 trong danh sách, theo báo cáo thống kê của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Tổ chức hỗ trợ chỉ định

Ứng viên có thể tham gia chương trình Thị thực Khởi nghiệp thông qua hỗ trợ từ một trong 3 nhóm tổ chức dưới đây:

1. Nhóm Nhà đầu tư Thiên thần
2. Quỹ đầu tư Mạo hiểm
3. Vườn ươm Doanh nghiệp

Tất cả các tổ chức hỗ trợ nêu trên đều phải là pháp nhân được Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada công nhận và chỉ định. Trong số 3 hình thức trên, các ứng viên có xu hướng lựa chọn hỗ trợ khởi nghiệp với Vườm ươm Doanh nghiệp để từ đó đủ điều kiện tham gia chương trình Start-up Visa Canada. Từ năm 2015 tới hết tháng 6 năm 2021, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã tiếp nhận và xử lý 1695 hồ sơ xin quy chế thường trú nhân Canada, trong chương trình SUV, dưới loại hình “Vườn ươm Doanh nghiệp”.

Số lượng hồ sơ được phê duyệt theo phân loại tổ chức hỗ trợ chỉ định

Số liệu thống kê từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cho thấy trong tổng số 1716 hồ sơ xin quy chế thường trú nhân được phê duyệt thông qua chương trình SUV, từ năm 2015 tới hết tháng 6 năm 2021, 1343 hồ sơ (chiếm khoảng 82,1%) được thực hiện với sự hỗ trợ của Vườn ươm Doanh nghiệp. Nhóm Nhà đầu tư Thiên thần và Quỹ đầu tư Mạo hiểm chiếm lần lượt 233 (14,3%) và 59 (3,6%) trong số hồ sơ còn lại.

Tỉ lệ thành công cao đối với ứng viên Việt Nam

Một điểm đáng chú ý đó là, trong tất cả quốc gia xuất xứ, Việt Nam có số lượng hồ sơ được cấp quy chế thường trú nhân cao nhất tính từ năm 2015 tới hết tháng 6 năm 2021. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng 280 ứng viên Việt Nam đã được nhận quy chế thường trú nhân Canada (PR) trong chương trình này.

Tỉnh bang phổ biến nhất đối với ứng viên SUV Việt Nam

Từ năm 2016, tỉnh bang British Columbia là điểm đến phổ biến nhất đối với ứng viên Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Start-up Visa. Tuy nhiên trong 3 năm vừa qua, nhiều đương đơn cũng đã định cư và khởi nghiệp tại Nova Scotia, Ontario và Alberta. Để biết thêm chi tiết về chương trình Thị thực Khởi nghiệp (Start-up Visa), vui lòng truy cập: www.cjlstuvandinhcu.vn/chuong-trinh-dinh-cu/canada-start-up-visa.

Nguồn: canada.ca (09/02/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!