USCIS có thể tăng đáng kể mức lệ phí dịch vụ đối với hầu hết hồ sơ di trú từ tháng 4 năm 2024

Ngày 31/01/2024 | 05:28:32

Ngay từ đầu tháng 1 năm 2023, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố dự thảo tăng lệ phí xử lý hồ sơ thị thực và định cư theo diện việc làm. Đề xuất này dự kiến sẽ tăng đáng kể một số lệ phí dịch vụ di trú của quốc gia này. Mức lệ phí mới sẽ tăng khoảng 40% so với mức hiện tại, tuy nhiên tỷ lệ này không áp dụng đồng nhất giữa các chương trình nhập cư. Nếu dự thảo được chính quyền Hoa Kỳ phê duyệt và áp dụng trong thời gian tới, lệ phí xử lý hồ sơ của chương trình đầu tư định cư EB-5 sẽ tăng rất mạnh.

Được biết, trong mỗi năm tài khóa, khoảng 10.000 thị thực định cư EB-5 được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài và người thân của họ thông qua khoản đầu tư tối thiểu trị giá 1,05 triệu USD hoặc 800.000 USD (nếu nằm trong khu vực nông thôn, khu vực ưu tiên phát triển tạo việc hoặc dự án cơ sở hạ tầng). Khoản đầu tư này phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian, phù hợp với quy định của chương trình. Để tìm hiểu về điều kiện của chương trình EB-5, xin quý vị vui lòng tham khảo: www.cjlstuvandinhcu.vn/chuong-trinh-dinh-cu/usa-dau-tu-dinh-cu-eb-5.

USCIS đề xuất tăng mạnh mức phí xử lý hồ sơ đối với nhiều chương trình định cư, trong đó có EB-5.

Trong chương trình định cư EB-5, mức lệ phí đối với đơn I-526 (dành cho nhà đầu tư theo diện mở doanh nghiệp riêng hoặc đầu tư thông qua Trung tâm Vùng) sẽ tăng 204%, từ 3.675 USD lên 11.160 USD. Lệ phí đối với đơn I-829 (dành cho thủ tục xin gỡ bỏ điều kiện đối với quy chế Thường trú nhân) sẽ là 9.525 USD, tăng 154% so với mức hiện tại (3.835 USD).

Tuy vậy, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng mức lệ phí hồ sơ mới đến hết tháng 3 năm 2024. Cơ quan này đã đệ trình đề xuất mới có thể áp dụng vào đầu tháng 4 năm nay, sau khi thu thập những ý kiến phản hồi của các bên liên quan, kể từ khi công bố dự thảo từ tháng 1 năm 2023. Được biết, lần điều chỉnh lệ phí dịch vụ gần nhất của cơ quan này đã được thực hiện vào vào năm 2016. Đây là hoạt động điều chỉnh thông thường được cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ tiến hành theo định kỳ, trong khoảng thời gian một vài năm. Theo lập luận của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ đưa ra, việc điều chỉnh lệ phí xử phí hồ sơ là tất yếu và cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động của cơ quan này và giảm thời gian xử lý cũng như giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ kéo dài.

Một số lệ phí xử lý hồ sơ nhanh sẽ tăng từ 26 tháng 2 năm 2024

Từ ngày 26 tháng 2 năm 2024, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức lệ phí mới dành cho dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh. Lưu ý, đây là một loại hình dịch vụ tùy chọn dành riêng cho một số diện định cư, bao gồm một số loại thị thực H-1B, TN, O-1 và I-140. Với dịch vụ này, đương đơn có thể trả thêm một khoản phụ phí để xử lý hồ sơ nhanh hơn. Lệ phí dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh sẽ tăng 12.3%, dựa trên chỉ số lạm phát, được ghi nhận tại quốc gia này, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.

Mức lệ phí mới sẽ tăng cụ thể như sau:

Mẫu đơn Mức phí hiện nay  Mức phí mới
Đơn I-129 (Thị thực lao động không nhập cư) 2500 USD 2805 USD
Đơn I-140 (Thị thực lao động theo diện nhập cư) 2500 USD 2805 USD
Đơn I-539 (Đơn xin gia hạn hoặc thay đổi quy chế cư trú) 1750 USD 1965 USD
Đơn I-765 (Đơn xin cấp giấy phép làm việc) 1500 USD 1685 USD

Theo Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, quyết định tăng lệ phí dịch vụ dự kiến sẽ đem lại cho cơ quan này thêm 185 triệu USD.

Nguồn:

  1. www.federalregister.gov (04/01/2023)
  2. www.uscis.gov (27/12/2023)
  3. www.regulations.gov (18/07/2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!