CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách này bao gồm những quy định liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiếp cận và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị.

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Có trụ sở tại Canada, CJ Group Legal Services Inc. (sau đây gọi là “CJLS” hoặc “chúng tôi”) là văn phòng luật nước ngoài, được Bộ Tư pháp cấp phép hành nghề tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn về luật di trú Canada cũng như về các chương trình đầu tư định cư và quốc tịch của các quốc gia khác.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ ?

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân khi quý vị điền vào một trong các biểu mẫu trên trang web này và khi liên lạc với chúng tôi qua thư tín, điện thoại, email hoặc các hình thức liên lạc khác.

Như một phần của hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng có thể sử dụng và lưu giữ thông tin sau:
• thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, số điện thoại);
• thông tin ngân hàng;
• lịch sử nghề nghiệp;
• các tài liệu về nhân thân (như bằng lái xe, CMND, hộ chiếu);
• bất cứ thông tin cá nhân nào khác mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Khi quý vị chấp nhận sử dụng cookies trên trang web này, chúng tôi cũng thu thập những dữ liệu kỹ thuật chung liên quan đến địa chỉ IP của quý vị, chẳng hạn như xác định vị trí, số lượng nhấp chuột, nhóm độ tuổi và giới tính. Những thông tin này được thu thập và sử dụng phục vụ báo cáo nghiên cứu.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO ?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân thông qua trao đổi với quý vị hoặc người giới thiệu của quý vị hoặc khi quý vị đăng ký tham dự hội thảo hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Trang web này có thể thu thập thông tin cá nhân của quý vị theo điều khoản và điều kiện của cookies được hiển thị trên trang web. Khi chọn chấp thuận Chính sách quyền riêng tư, quý vị đã đồng ý với tất cả những điều khoản và điều kiện nêu trên.

VÌ SAO CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀY ?

Chúng tôi thu thập thông tin trên của quý vị phục vụ cho hoạt động tiếp thị và thương mại. Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các dịch vụ thẩm định để đánh giá xem quý vị là khách hàng hay đối tác kinh doanh hoặc để tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN NÀY NHƯ THẾ NÀO ?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để:
• Phản hồi đến quý vị thông qua phương thức liên lạc mà quý vị đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc gửi qua email;
• Dùng cho mục đích tiếp thị và phát triển kinh doanh;
• Tổng hợp dữ liệu và số liệu thống kê;
• Đánh giá xem quý vị là khách hàng hay đối tác kinh doanh;
•Tuân thủ các yêu cầu và quy định do các cơ quan có thẩm quyền ban hành tại khu vực mà chúng tôi đăng ký hoạt động kinh doanh.

NHỮNG AI CÓ QUYỀN TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ ?

Chỉ những nhân viên chuyên trách, ban lãnh đạo hoặc đối tác của CJLS và chuyên viên di trú của chính phủ mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi có các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng chỉ những người có chức trách phù hợp mới có thể truy cập những thông tin trên và giới hạn trong phạm vi thực hiện công việc được giao phó và chỉ dùng những thông tin ấy cho mục đích như đã quy định.

CHÚNG TÔI CÓ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ KHÔNG ?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý vị với bất kỳ ai khác mà không có sự đồng ý của quý vị, trừ các trường hợp được quy định theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân trong lĩnh vực tư nhân, c. P-39.1 (Quebec), Quy định bảo vệ dữ liệu hoặc các quy định pháp luật tương tự từ quốc gia khác có thể áp dụng đối với chúng tôi.

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ Ở ĐÂU ?

Là một văn phòng luật quốc tế, chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin của quý vị tại bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi thực hiện công việc kinh doanh. Thông tin của quý vị sẽ được lưu trữ trong các server riêng, chỉ có thể truy cập được bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu. Chỉ nhân viên chuyên trách, nhà quản lý, lãnh đạo hoặc các đối tác của chúng tôi mới có thể tiếp cận thông tin của quý vị bằng các hình thức bảo mật và an toàn như email doanh nghiệp.

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ TRONG BAO LÂU ?

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết dành cho những mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và trong khuôn khổ nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

QUÝ VỊ CÓ THỂ TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA MÌNH KHÔNG ?

Có. Quý vị luôn luôn có quyền yêu cầu tiếp cận dữ liệu được số hóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân do chúng tôi quản lý bằng cách gửi yêu cầu cho Chuyên viên phụ trách chính sách quyền riêng tư tại địa chỉ privacy@cji-group.com. Chúng tôi cam kết phản hồi quý vị chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu với điều kiện yêu cầu trên được chúng tôi chấp thuận, cùng với thời hạn xử lý hồ sơ.

VIỆC TRUY CẬP HOẶC CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ CÓ MẤT PHÍ ?

Việc truy cập, yêu cầu chỉnh sửa và xin dữ liệu số hóa là hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp quý vị có yêu cầu sao chụp, in ấn lại hoặc chuyển phát các thông tin đó qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ tính phí. Dựa trên các dịch vụ phát sinh liên quan đến yêu cầu cụ thể, khoản lệ phí sẽ được tính toán và thông báo trước cho quý vị.