Phân loại thị thực EB-5: Những điều cần biết

Ngày 26/05/2023 | 12:48:25

Để hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư và thực hiện dự án kinh doanh tại Hoa Kỳ, chương trình đầu tư EB-5 được triển khai tạo điều kiện cho họ định cư, đồng thời tạo ra thêm việc làm cho người bản địa cũng như thu hút đầu tư vào nền kinh tế của quốc gia. Khác với các loại thị thực làm việc khác, chương trình này không yêu cầu chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ bảo lãnh cho người lao động nhập cư nước ngoài.

Với thị thực EB-5, nhà đầu tư sẽ được nhận thẻ xanh Hoa Kỳ thông qua các dự án hợp pháp, đem lại việc làm trong nền kinh tế địa phương. Hạn mức đầu tư tối thiểu là 1,05 triệu USD hoặc 800.000 USD (nếu thực hiện trong khu vực ưu tiên), nhằm tạo ra ít nhất 10 việc làm. Số lượng việc làm tạo ra không bao gồm nhà đầu tư hoặc người thân phụ thuộc (hôn phối hoặc con cái).

Phân loại thị thực EB-5

Dựa trên mục đích nêu trên, chương trình định cư EB-5 được chia thành 4 loại thị thực khác nhau:

  • C-5: đầu tư trực tiếp ngoài khu vực ưu tiên tạo việc làm (TEA);
  • T-5: đầu tư trực tiếp vào khu vực TEA;
  • R-5: đầu tư thông qua Trung tâm vùng nằm ngoài khu vực TEA;
  • I-5: đầu tư thông qua Trung tâm vùng nằm trong khu vực TEA.

TEA là thuật ngữ dùng để chỉ khu vực địa lý hành chính nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao 150% so với mặt bằng chung của quốc gia. Dự án EB-5 triển khai tại khu vực trên sẽ không bị ràng buộc về chế độ hạn ngạch. Để tìm hiểu thuật ngữ trên, vui lòng tìm hiểu: www.cjlstuvandinhcu.vn/khu-vuc-uu-tien-tao-viec-lam-eb-5.

Thị thực EB-5 được phân bổ như thế nào?

Chương trình đầu tư định cư EB-5 hoạt động dựa trên hệ thống hạn ngạch với một số lượng visa nhất định được chính quyền Hoa Kỳ phân bổ theo từng năm tài khóa. Hạn ngạch này tùy thuộc vào số lượng visa còn lại từ cùng chương trình hoặc các chương trình định cư khác được cấp phát trong năm tài khóa trước. Thị thực định cư EB-5 không chỉ được cấp riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn cho tất cả các thành viên trong gia đình của họ nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Lưu ý, chính phủ Hoa Kỳ chỉ cấp khoảng 140.000 thị thực/năm dành cho người nhập cư trong khuôn khổ các chương trình định cư kinh tế theo diện “ưu tiên việc làm”. Trong số các chương trình này, diện đầu tư (EB-5) được phân bổ một số lượng hạn chế với gần 10.000 thị thực (chiếm 7,1% trên tổng số thị thực việc làm) trong đó 3.000 thị thực được dành riêng cho các nhà đầu tư có dự án kinh doanh trong khu vực khuyến khích tạo việc làm.

Bên cạnh đó, số lượng thị thực dành cho mỗi quốc gia không được vượt quá 7% trên tổng số visa EB-5 hàng năm, không phân biệt về quy mô dân số hay số lượng nhà đầu tư tham gia. Các quy định ngặt nghèo về hạn ngạch thị thực EB-5 gây ra tình trạng quá tải hồ sơ định cư cho một số quốc gia có số lượng nhà đầu tư lớn tham gia chương trình như Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi quốc gia chỉ được phân bổ hạn chế một phần trong tổng số thị thực sẵn có hàng năm. Nơi nào có số lượng hồ sơ nhiều vượt quá nguồn thị thực phân bổ, sẽ lâm vào tình trạng tồn đọng. Vào cuối năm tài khóa, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ xem xét bổ sung một số thị thực EB-5 cho các đương đơn đến từ các quốc gia có nhu cầu cao. Số lượng thị thực này thường không được sử dụng hết tại các quốc gia không có nhiều ứng viên tham gia chương trình.

Hạn ngạch thị thực ưu tiên sau cải cách EB-5

Theo Đạo luật Cải cách EB-5, được thông qua vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, có 3 loại thị thực được cấp hạn ngạch “ưu tiên” cho các dự án thuộc khu vực ưu tiên tạo việc làm: 20% dành cho khu vực nông thôn, 10% cho TEA có tỉ lệ thất nghiệp cao, và 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Đạo luật mới dành riêng 32% trong hạn ngạch thị thực EB-5 hàng năm cho các dự án thuộc khu vực ưu tiên tạo việc làm (TEA)
Đạo luật mới dành riêng 32% trong hạn ngạch thị thực EB-5 hàng năm cho các dự án thuộc khu vực ưu tiên tạo việc làm (TEA)

Nếu các loại thị thực ưu tiên chưa được sử dụng hết hạn ngạch cho phép, vào cuối năm tài khóa, số lượng còn lại sẽ được cộng dồn vào năm tiếp theo. Trong năm tài khóa 2023, Sở di trú Hoa Kỳ đã được cấp hạn ngạch với khoảng 13.987 thị thực EB-5, trong đó có 4476 thị thực (tương đương 32%) được xếp vào diện “ưu tiên”.

Những nhà đầu tư tham gia vào các dự án triển khai tại khu vực nông thôn (với dân số dưới 20.000 người), khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao (với tỉ lệ thất nghiệp trên 150% so với mức trung bình của cả nước), và các dự án cơ sở hạ tầng – sẽ được ưu tiên xử lý hồ sơ, thậm chí trước cả những đương đơn đã nộp hồ sơ định cư từ trước.

Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 tham gia vào một trong các những dự án hợp lệ, sẽ được hưởng chế độ xét duyệt “ưu tiên”. Hồ sơ định cư của họ sẽ không rơi vào tình trạng “cung vượt quá cầu” như trước. Việc xử lý hồ sơ sẽ không phải mất thời gian chờ đợi lâu. Đạo luật Cải cách sẽ mang lại lợi ích cho một số nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia nằm có nhu cầu thị thực EB-5 cao. Điều này cho phép họ tránh phải tình trạng mòn mỏi chờ đợi và nhanh chóng định cư tới Hoa Kỳ.

Để biết thêm chi tiết về Đạo luật Cải cách EB-5 2022, vui lòng đọc thêm ở đây: www.cjlstuvandinhcu.vn/dao-luat-cai-cach-chuong-trinh-dau-tu-dinh-cu-eb-5.

Hiểu rõ về quy trình và thời gian xử lý hồ sơ EB-5

Chương trình đầu tư định cư có thể khá phức tạp đối với nhiều người thậm chí đối với cả chuyên gia trong ngành. Trước khi hiểu toàn bộ quy trình của chương trình đầu tư định cư này, quý vị cần biết được xuất phát điểm đầu tiên.

Bước đầu tiên trong quá trình xin thị thực EB-5 là việc nộp đơn I-526 cùng giấy tờ liên quan tại Trung tâm thị thực nơi đương đơn cư trú. Thời điểm Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ nhận được hồ sơ này từ đương đơn được gọi là “Ngày ưu tiên”. Mốc thời gian này đóng vai trò quan trọng, quyết định thứ tự hồ sơ của đương đơn sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý. Điều này không chỉ liên quan đến thời hạn phê chuẩn đơn I-526 mà còn cả thời hạn xét duyệt và cấp thị thực định cư. Tóm lại, tình trạng hồ sơ luôn được xác định dựa vào ngày mà cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ nhận được đơn I-526.

Thời gian xử lý trung bình hồ sơ EB-5 được ước tính khoảng 49,4 tháng. Mức thời gian này có thể khác nhau, phụ thuộc vào quốc tịch của nhà đầu tư tham gia chương trình. Điều này xuất phát từ số lượng hạn ngạch thị thực được phân bổ cho từng quốc gia trong một năm tài khóa, như đã phân tích ở phần trên.

Nếu hồ sơ được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ được chính phủ Hoa Kỳ cấp thẻ xanh định cư tạm thời có thời hạn 2 năm. Sau đó, đương đơn phải nộp đơn I-829 để chứng thực tác động của khoản đầu tư và tạo việc làm tại Hoa Kỳ. Tiến trình này cũng là để gỡ bỏ tình trạng thường trú có điều kiện của họ tại quốc gia này.

Tình trạng tồn đọng trong việc xử lý thị thực EB-5

Những năm vừa qua, hầu hết các nhà đầu tư trong chương trình EB-5 đều đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian xử lý đối với hồ sơ của họ quá dài do số lượng hồ sơ xét duyệt bị tồn đọng quá nhiều và lượng thị thực phân bổ bị giới hạn bởi cơ chế hạn ngạch.

Thị thực EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam đã không còn gặp tình trạng tồn đọng
Thị thực EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam đã không còn gặp tình trạng tồn đọng

Theo Bản tin thị thực do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố cho tháng 6 năm 2023, thị thực EB-5 theo diện “ưu tiên” (dành cho các dự án phát triển nông thôn, ưu tiên tạo việc làm và cơ sở hạ tầng) vẫn được xử lý đều đặn. Diện thị thực EB-5 không ưu tiên (C5, T5, I5, và R5), số lượng hồ sơ của các đương đơn từ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn trong tình trạng quá tải. Thị thực đầu tư mới chỉ được sẵn sàng cấp cho nhà đầu tư Ấn Độ đã nộp hồ sơ từ ngày 01.04.2017 và Trung Quốc là 08.09.2015. Hồ sơ từ tất cả quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, đều ở trong tình trạng “C” (current), tức là không còn gặp tình trạng tồn đọng. Cần lưu ý, ngày được ghi trong Bản tin Thị thực là thời điểm thị thực định cư đã sẵn sàng được cấp cho đương đơn.

Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng thị thực EB-5 được cấp trong năm 2022 Nguồn: travel.state.gov (11/03/2023)
Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng thị thực EB-5 được cấp trong năm 2022

Hiện nay, Việt Nam nằm trong số những quốc gia được cấp thị thực EB-5 nhiều nhất, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2022, chính phủ nước này đã cấp thị thực EB-5 cho 6882 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 772 nhà đầu tư Việt Nam. Con số này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc về số lượng thị thực được cấp.

Nguồn:

  1. uscis.gov (28/07/2022)
  2. travel.state.gov (11/03/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!