Đâu là sự khác biệt giữa mô hình đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư thông qua Trung tâm Vùng ?

Ngày 13/04/2022 | 06:11:53

Với mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế quốc gia, chương trình EB-5 được Quốc hội Mỹ triển khai từ năm 1990 nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài định cư thông qua dự án đầu tư thực hiện tại quốc gia này. Chương trình này bao gồm 2 hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp vào một dự án thương mại mới hoặc đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng, một thực thể kinh tế được Sở Di trú và quốc tịch Hoa Kỳ chỉ định.

Trung tâm Vùng EB-5 được chính thức hoạt động trở lại với việc thông qua đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 vào tháng 3 vừa rồi, đã khuấy động tranh luận giữa những nhà đầu tư nước ngoài và những chuyên gia tư vấn di trú khi cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư EB-5: trực tiếp hoặc gián tiếp (với Trung tâm vùng). Sẽ khó có câu trả lời dễ dàng cho vấn đề này vì việc lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nhà đầu tư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số những điểm chính yếu của từng mô hình đầu tư.

Yêu cầu tạo việc làm

Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai mô hình đầu tư EB-5 là tiêu chí tạo việc làm. Một trong những yêu cầu quan trọng của chương trình đầu tư này là tạo ra (hoặc duy trì trong một số trường hợp) 10 việc làm mới toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Tiêu chí số lượng công việc này là như nhau đối với cả 2 hình thức đầu tư, tuy nhiên điểm khác biệt là ở trong cách tính toán như sau:

  • Đối với mô hình đầu tư EB-5 trực tiếp, dự án phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp (1).
  • Đối với dự án đầu tư thông qua Trung tâm Vùng, 9 trên 10 công việc có thể được tạo ra một cách gián tiếp và chỉ cần chứng minh tác động của dự án khi tạo ra số việc làm trên (ví dụ: số việc làm được tạo ra tại địa phương khi triển khai dự án). Ngoài ra, nếu công trình xây dựng kéo dài dưới 2 năm, dự án có thể coi là đáp ứng điều kiện đến 75% về mục tiêu tạo việc làm gián tiếp (2). Có thể thấy rằng dự án đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng có thể linh hoạt hơn về yêu cầu sử dụng lao động.

Ưu điểm của mỗi hình thức đầu tư

Yêu cầu sử dụng lao động linh hoạt có thể được xem là một trong những điểm mạnh của dự án đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng. Hình thức đầu tư này vốn khá phổ biến vì đây là cơ hội để các nhà phát triển và quản lý đầu tư huy động nguồn vốn tài chính từ nhiều nhà đầu tư. Với sự cấp phép gần đây của chính quyền Hoa Kỳ, một lần nữa mô hình Trung tâm Vùng sẽ trở nên thịnh hành và mở ra những cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư tiềm năng. Để tìm hiểu liên quan về Đạo luật Cải cách chương trình định cư đầu tư EB-5 năm 2022, vui lòng truy cập : https://cjlstuvandinhcu.vn/dao-luat-cai-cach-chuong-trinh-dau-tu-dinh-cu-eb-5.

Bên cạnh đó, hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp cũng có lợi ích thiết thực với việc mô hình này cho phép nhà đầu tư đóng vai trò chủ động trong việc quản lý kinh doanh (đặc biệt khi đầu tư vào một dự án kinh doanh nhượng quyền) và cơ hội thu lại lợi nhuận cao hơn so với khoản tiền đầu tư bỏ ra.

 

Dự án đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng có thể linh hoạt hơn về yêu cầu sử dụng lao động.

Những điểm tương đồng giữa 2 hình thức đầu tư ?

Điểm tương đồng đầu tiên đó là hạn mức đầu tư tối thiểu như nhau, không phân biệt hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp hay thông qua Trung tâm Vùng. Để đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình định cư EB-5, ứng viên phải đầu tư tối thiểu 1,05 triệu USD. Hạn mức này có thể giảm xuống 800.000 USD nếu đầu tư vào dự án triển khai tại một số khu vực Tạo việc làm trọng điểm (TEA). Tuy vậy, hạn mức nêu trên được áp dụng đồng đều cho cả mô hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp (3). Do đó, không có sự khác biệt về yêu cầu đầu tư tối thiểu đối với 2 hình thức.

Yêu cầu của chương trình đối với các loại hình kinh doanh cũng như đối với vai trò của nhà đầu tư trong dự án là không đổi. Về nguyên tắc, trong mọi trường hợp, ứng viên cần tham gia vào dự án kinh doanh mà họ đầu tư. Trên thực tế, mặc dù các yêu cầu giống nhau nhưng mức độ tham gia của nhà đầu tư vào mô hình trực tiếp khác với mô hình gián tiếp (Trung tâm Vùng). Dự án đầu tư trực tiếp thường đòi hỏi mức độ tham gia cao hơn vì tiền đầu tư thuộc về cá nhân. Ngược lại, đối với mô hình đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng, hay còn gọi là đơn vị quản lý dự án, ứng viên tham gia vào dự án bằng việc mua cổ phần với vai trò cổ đông. Như vậy, nhà đầu tư tham gia một cách hạn chế thông qua việc sử dụng quyền biểu quyết của mình đối với các quyết định và chính sách liên quan đến dự án.

Tóm lại, việc lựa chọn hình thức đầu tư EB-5 phù hợp sẽ phụ thuộc phần lớn vào nhà đầu tư và nhu cầu của họ. Điều quan trọng là cần cân nhắc mọi khía cạnh để xác định mô hình đầu tư thích hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Nguồn:

(1) uscis.gov (16/03/2022)
(2) (3) congress.gov (15/03/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!