Hồ sơ chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha được tiếp nhận trở lại

Ngày 29/07/2022 | 23:17:53

Năm 2021, chính phủ Bồ Đào Nha đã thông qua quyết định nhằm giải tán Cơ quan quản lý nhập cư và biên giới (gọi tắt là SEF) và phân bổ trách nhiệm của cơ quan này về nhiều đơn vị quản lý hành chính khác nhau cũng như thành lập một tổ chức mới với gọi tên là Cơ quan Di trú và Tị nạn Bồ Đào Nha. Dự án cải cách này sau đó đã bị trì hoãn nhiều lần, dẫn đến tình trạng bất cập trong việc phân chia thẩm quyền quản lý di trú nhập cư, trong đó có bao gồm chương trình thị thực Golden Visa.

Cùng thời điểm này vào tháng 1 năm 2022, những điều chỉnh đối với một số yêu cầu đầu tư trong lĩnh vực bất động sản trong khuôn khổ chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha đã bắt đầu có hiệu lực. Để tìm hiểu thêm về quy định mới của quy đinh mới của chương trình này bắt đầu từ năm 2022, vui lòng truy cập: https://www.cjlstuvandinhcu.vn/golden-visa-bo-dao-nha-4-thay-doi-2022. Những thay đổi này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới hình thức nộp hồ sơ xin thị thực trực tuyến của SEF. Như vậy, việc thích ứng trên quy mô lớn về mặt kỹ thuật như vậy sẽ cần nhiều thời gian để thực hiện.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2021, SEF đã ngừng tiếp nhận xử lý hồ sơ diện Golden Visa (ngoại trừ những hồ sơ đầu tư vào dự án tạo việc làm và bảo tồn di sản văn hóa), với các nhà bình luận trích dẫn sự kết hợp của các yếu tố trên, cũng như các vấn đề đang diễn ra do đại dịch COVID-19, như lý do chính cho việc đình chỉ.

Hồ sơ chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha được tiếp nhận trở lại.

Việc tạm ngừng xử lý hồ sơ Golden Visa được xem là một vấn đề có ảnh hưởng không nhỏ đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn định cư tại Bồ Đào Nha và đặc biệt đối với một số lĩnh vực kinh tế có liên hệ chặt trẽ tới nguồn đầu tư nêu trên. Điều này hệ trọng đến mức Hiệp hội Đầu tư và Di trú Bồ Đào Nha thậm chí còn phải cảnh báo sẽ có động thái pháp lý thích hợp nếu tình trạng chậm trễ xử lý hồ sơ tiếp tục kéo dài. Rất may giờ đây, cùng với việc hoạt động trở lại của Cơ quan quản lý Đầu tư Định cư (ARI), SEF đã bắt đầu xử lý các hồ sơ tồn đọng và tiếp nhận trở lại hồ sơ Golden Visa mới, theo xác nhận của Hiệp hội các nhà đầu tư và phát triển bất động sản Bồ Đào Nha (APPII)

Yêu cầu đóng cửa chương trình bị phủ quyết

Quyết định tiếp tục xử lý hồ sơ Golden Visa cũng được đưa ra vào thời điểm một số đảng phái chính trị tại Bồ Đào Nha đã đề xuất đóng cửa chương trình này. Lập luận mà họ đưa ra là sự quan ngại về tác động của chương trình đối với một số vấn đề xã hội như khả năng tiếp cận nhà ở của người dân Bồ Đào Nha trở nên khó khăn hơn.

êu cầu đóng cửa chương trình bị phủ quyết

Tuy nhiên, đề xuất nói trên đã bị Quốc hội Bồ Đào Nha phủ quyết, khi những thách thức về nhà ở nêu trên đã được kiểm soát bằng việc điều chỉnh chính sách đối với chương trình Golden Visa từ tháng 1 năm 2022. Những điều chỉnh này bao gồm việc hạn chế đối với một số khu vực đầu tư bất động sản. Ngoài ra một lý do nữa để bác bỏ đề xuất đóng cửa chương trình đó là tác động tích cực của chương trình tới nền kinh tế Bồ Đào Nha bao gồm tạo công ăn việc làm, đầu tư phát triển các khu vực đô thị cũ, bảo vệ di sản văn hóa và thúc đẩy các dự án có giá trị xã hội hoặc môi trường.

Nguồn :
www.theportugalnews.com
www.essential-business.pt

Lưu ý: Nội dung trong bài viết này không nhất thiết thể hiện quan điểm của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!