Golden Visa Bồ Đào Nha – Cập nhật số liệu tháng 5 2021

Ngày 15/07/2021 | 04:20:36

Theo thống kê của Cơ quan Di trú và Nhập cảnh Bồ Đào Nha (SEF), 52 giấy phép cư trú đã được cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài cùng 120 thành viên gia đình của họ vào tháng 5 vừa rồi trong khuôn khổ chương trình Golden Visa.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đứng đầu trong Top 5 với 24 giấy phép được cấp, tiếp theo là Nam Phi (4), Canada (3), Mỹ (3) và Việt Nam (2).

Golden visa Bồ Đào Nha - Cập nhật số liệu tháng 5 2021
Nguồn: sef.pt (08/07/2021)

Trên tổng số thị thực Golden Visa được phê duyệt, 46 visa được cấp dưới hình thức đầu tư bất động sản trong đó 11 theo diện mua bất động sản đô thị được cải tạo lại. 5 thị thực được cấp dưới hình thức huy động vốn và một liên quan đến dự án kinh doanh tạo việc làm.

Tổng số tiền đầu tư thực hiện vào tháng 5 đạt mức 27,75 triệu euro, giảm 45,8% so với tháng 4 (51,2 triệu Euro). Đầu tư dưới hình thức mua bán bất động sản đạt gần 26,1 triệu euro trong đó 4,26 triệu euro là mua lại bất động sản được tân trang lại. Giá trị vốn chuyển nhượng lên tới 1,6 triệu euro.

Trong năm tháng đầu năm 2021, 378 thị thực Golden Visa đã được cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó 55 vào tháng 1, 100 vào tháng 2, 73 vào tháng 2, 98 vào tháng 4 và 52 vào tháng 5.

Như vậy, từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 5 năm 2021, tổng số vốn huy động được thông qua chương trình này đã đạt 5,84 tỷ euro, trong đó giá trị mua bất động sản dẫn đầu với số tiền là 5,283 tỷ euro. Tổng số tiền đầu tư vào các dự án cải tạo đô thị đạt khoảng 309 triệu euro và 557 triệu euro đến từ hình thức huy động vốn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Thị thực Vàng – Bồ Đào Nha, vui lòng truy cập:

Điều kiện chương trình Golden Visa: www.cjlstuvandinhcu.vn/chuong-trinh-dinh-cu/chau-au-golden-visa-bo-dao-nha

Điều chỉnh của chương trình Golden Visa từ 1 tháng 1 năm 2022: www.cjlstuvandinhcu.vn/bai-viet/Bodaonha-thay-doi-golden-visa-2022

Lý do nhiều người Việt Nam lựa chọn định cư tại Bồ Đào Nha: www.cjlstuvandinhcu.vn/bai-viet/nguoi-viet-dinh-cu-bo-dao-nha.

Nguồn: sef.pt (08/07/2021)

error: Content is protected !!