Chương trình EB5: Hình thức đầu tư thông qua Trung tâm Vùng sẽ sớm hoạt động trở lại!

Ngày 14/03/2022 | 15:07:43

Hình thức đầu tư thông qua Trung tâm Vùng (Regional Center) của chương trình EB-5 đã tạm ngưng hoạt động vào tháng 6 năm 2021 vì hết hiệu lực pháp lý, đã làm nhiều nhà đầu tư quan ngại. Tuy nhiên, phương thức này có thể được cấp phép hoạt động trở lại với những điểm mới thông qua Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 2022. Đây là một phần quan trọng trong Dự luật chi tiêu liên bang năm 2022 vừa được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào ngày 10 tháng 3. Dự kiến, văn bản này sẽ được Tổng thống Biden chính thức phê duyệt, điều này cho phép Trung tâm Vùng hoạt động trở lại tới tháng 9 năm 2027.

Khái niệm Thị thực EB-5 là gì?

Năm 1990, Hoa Kỳ đă đưa chương trình visa EB-5 nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào định cư và kinh doanh tại quốc gia này, với những ưu đãi dành cho việc đầu tư gián tiếp hoặc mở một doanh nghiệp trong những khu vực ưu tiên (ví dụ như vùng ngoại ô hoặc vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao). Loại visa này cho phép nhà đầu tư cùng người phối ngẫu và con cái phụ thuộc (dưới 21 tuổi) được hưởng quy chế thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ trong 2 năm. Quy chế tạm thời này sẽ được dỡ bỏ trong khoảng thời gian 2 năm tiếp theo nếu nhà đầu tư tiếp tục duy trì dự án đầu tư của mình.

Để tìm hiểu rõ hơn về chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ (EB-5), xin vui lòng truy cập:

www.cjlstuvandinhcu.vn/chuong-trinh-dinh-cu/usa-dau-tu-dinh-cu-eb-5.

Khái niệm Trung tâm Vùng là gì?

Trung tâm Vùng là một thực thể kinh tế được đăng ký thành lập gắn liền với vùng địa lý nhất định tại Hoa Kỳ và được Cơ quan quốc tịch và di trú Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định để tiếp nhận các dự án EB-5 từ nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Những đơn vị này thường quản lý và thực hiện các dự án về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và tạo công ăn việc làm trong các khu vực chỉ định. Trong chương trình EB-5, Trung tâm Vùng đóng vai trò hỗ trợ khá quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài với khả năng đáp ứng những điều kiện của chương trình, so với hình thức đầu tư trực tiếp.
Lợi ích chính khi đầu tư thông qua Trung tâm Vùng là những quy định về tạo công ăn việc làm mềm dẻo, với yêu cầu dự án EB-5 tạo ra 10 việc làm (trực tiếp và gián tiếp) cho công dân hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, hình thức đầu tư trực tiếp EB-5 đòi hỏi bắt buộc tạo ra 10 việc làm trực tiếp. Trung tâm Vùng thường phát triển những dự án lớn và có khả năng hỗ trợ nhà đầu tư tốt với năng lực và kinh nghiệm đáp ứng điều kiện và thủ tục phức tạp của chương trình. Vì vậy, đối với nhà đầu tư nước ngoài, hình thức đầu tư thông qua Trung tâm vùng có một số lợi thế nhất định khi so với mô hình đầu tư EB-5 trực tiếp.

Trung tâm Vùng sẽ được phép hoạt động trở lại. Vậy những điểm mới của chương trình định cư EB-5 là gì?

Dự luật mới được quốc hội Hoa Kỳ thông qua về việc tái khởi động Trung tâm Vùng cũng bổ sung thêm một số điểm mới đối với chương trình thị thực EB-5:

• Trung tâm Vùng sẽ được gia hạn hoạt động đến 30 tháng 9 năm 2027;
• Hạn mức đầu tư cho dự án EB-5 sẽ tăng từ 1 triệu USD lên 1,05 triệu USD và từ 500.000 USD lên 800.000 USD dành cho khu vực tạo việc làm trọng điểm.

 

Chương trình EB-5: Trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ với mức đầu tư từ 800.000 USD?
Chương trình EB-5: Trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ với mức đầu tư từ 800.000 USD?

Kết luận

Yêu cầu hạn mức đầu tư của chương trình định cư EB-5 sẽ thay đổi, dù vậy với sự hoạt động trở lại của Trung tâm Vùng, đây vẫn là thời điểm tốt để tìm hiểu cơ hội định cư tại Hoa Kỳ thông qua chương trình này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những thay đổi chi tiết trong chương trình EB-5.

Nguồn: congress.gov (11/03/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!