Quý vị đã được biết về việc đổi mới Hệ thống Phân loại Nghề nghiệp quốc gia Canada được áp dụng vào năm 2022 chưa ?

Ngày 26/08/2022 | 09:07:01

Từ ngày 16 tháng 11 năm 2022, Canada sẽ đổi mới hệ thống Phân loại Nghề nghiệp quốc gia và thay thế các cấp độ kỹ năng trước đó bằng hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (gọi tắt TEER). Trước khi tìm hiểu về sự thay đổi nói trên và những tác động của nó, quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái niệm của NOC trong hệ thống xét duyệt định cư tại Canada.

Hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) ra đời vào năm 1992 và là một hệ thống được sử dụng ở Canada để phân loại nghề nghiệp trên thị trường lao động Canada. Mỗi nghề nghiệp được xác định bằng các nhiệm vụ và trách nhiệm giao phó tương thích. Các chức danh công việc thường được sử dụng để mô tả về nghề nghiệp liên quan và đi kèm theo đó là những chuẩn mực về bằng cấp học thuật hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Mục đích chính của NOC là gì?

Hệ thống phân loại này chủ yếu được sử dụng cho mục đích thu thập và phân tích thông tin thị trường lao động của Canada. Đây cũng là công cụ đóng vai trò quan trọng trong một số chương trình định cư của quốc gia này. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng hệ thống NOC để đánh giá tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng trong thị trường lao động quốc gia và từ đó xác định các điều kiện tuyển chọn vể mặt chuyên môn cho một số chương trình định cư theo diện tạm thời và thường trú. Mỗi nghề nghiệp trên hệ thống NOC được áp dụng hiện nay, bao gồm mã số gồm 4 chữ số riêng liên quan tới từng cấp độ kỹ năng sau đây:

  • O : Ngành nghề quản lý
  • A: công việc chuyên môn thường yêu cầu yêu cầu trình độ đại học
  • B : công việc kỹ thuật hoặc ngành nghề có tay nghề cao thường yêu cầu trình độ cao đẳng hoặc chương trình đào tạo chuyên biệt
  • C: công việc trung cấp thường yêu cầu trình độ trung học phổ thông hoặc đào tạo đặc biệt
  • D: công việc lao động phổ thông yêu cầu đào tạo tại chỗ)

Hệ thống NOC đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trên nền tảng xét duyệt hồ sơ định cư diện tay nghề cao (Express Entry) với các chương trình Lao động tay nghề cao Liên bang, Lao động lành nghề Liên bang và Kinh nghiệm Canada). Khi tạo một hồ sơ định cư theo diện Express Entry, ứng viên cần phải nêu rõ nghề nghiệp và trình độ kỹ năng dựa trên hệ thống NOC. Ví dụ, người có kinh nghiệm trong các ngành nghề có cấp độ kỹ năng thuộc nhóm 0, A hoặc B mới đủ điều kiện tham gia diện Lao động tay nghề cao Liên bang.

Đối mới hệ thống Phân loại Nghề nghiệp quốc gia

Cứ mười năm, chính phủ Canada lại tiến hành đổi mới hệ thống NOC một cách toàn diện. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), kết hợp với Bộ việc làm và phát triển xã hội Canada (ESDC), đang hướng tới việc áp dụng tiêu chuẩn mới để điều chỉnh các tiêu chuẩn xét duyệt đối với các chương trình định cư tạm thời và thường trú. Hiện nay hệ thống Express Entry đang sử dụng các tiêu chuẩn NOC 2016. Cách phân cấp về kỹ năng sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn mới, được áp dụng từ ngày 16 tháng 11 năm 2022.

Hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER)

Hệ thống mới bao gồm các thay đổi về cấu trúc với việc bổ sung, tổng hợp, hợp nhất, chia tách cũng như tổ chức lại các nhóm ngành nghề theo danh mục nghề nghiệp được liệt kê trên danh mục Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER). Hệ thống quy chuẩn mới sẽ thay thế 4 hạng mục “Cấp độ kỹ năng” hiện có bằng hạng mục mới được phân chia theo cấp độ TEER, và áp dụng hệ thống mã ngành nghề năm chữ số để thay thế hệ thống bốn chữ số đang hiện có.

Việc đổi mới hệ thống phân loại nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng đến những hồ sơ định cư Canada như thế nào?

Những thay đổi này có thể gây ra một chút bất tiện đối với ứng viên đang nộp hồ sơ trên hệ thống dữ liệu trực tuyến Express Entry vì những thay đổi này sẽ cần được cập nhật vào hoặc sau ngày 16 tháng 11 năm 2022, với mã NOC mới gồm năm chữ số tương thích với nghề nghiệp chuyên môn. Các hồ sơ chưa được cập nhật sẽ không đủ điều kiện để lựa chọn trong các đợt rút thăm Express Entry sau thời gian trên. Tương tự, bất kỳ hồ sơ ứng viên nào được tạo sau thời điểm này đều cần dựa vào mã NOC theo hệ thống TEER. Sự thay đổi mang tính hệ thống trên cũng sẽ ảnh hưởng đến những ứng viên đang nộp hồ sơ định cư theo các chương trình đề cử tỉnh bang vì điều này có liên quan đến các tiêu chí lựa chọn và phân loại nghề nghiệp trong cùng hệ thống.

Nguồn: canada.ca (27/07/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!