© CJ Legal Services Vietnam (“CJLS”). Bản quyền trang web đã được đăng ký bảo hộ.

Nội dung trên trang web của CJLS chỉ nhằm mục đích giới thiệu thông tin cơ bản. Thông tin được trình bày dưới dạng “nguyên bản”, không thể hiện bất kỳ quan điểm hay cam kết nào, dù diễn dạt rõ ràng hay ẩn ý. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin liên quan đến những thay đổi trong lĩnh vực luật di trú và những quy định liên quan, trên trang web của CJLS. Tuy nhiên, công ty CJLS sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp sơ suất hoặc nhầm lẫn từ những thay đổi trên.

Việc truy cập trang web của CJLS hay sử dụng thông tin đăng tải trên trang web này không được nhìn nhận là yếu tố cấu thành mối “quan hệ luật sư và thân chủ” giữa người truy cập và công ty CJLS hay với mọi cá nhân đại diện cho công ty, chuyên gia tư vấn pháp lý hoặc với các chuyên gia tư vấn khác. Quý vị nên tham khảo ý kiến từ cố vấn pháp lý hoặc từ phía các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan trước khi ra quyết định liên quan đến việc sử dụng thông tin từ trang web của công ty CJLS. Do vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc tự ý sử dụng các thông tin được đăng tải trên trang web của mình.

CJLS không chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết trên những trang web bên ngoài có thể được liên kết hoặc viện dẫn từ trang web của chúng tôi. Toàn bộ những thông tin được đăng tải trên trang web của chúng tôi không được phép sao chép, tái bản, phát tán, truyền bá, chỉnh sửa, trích dẫn, liệt kê dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp nhận được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ ban lãnh đạo của công ty.