Đạo luật cải cách EB-5 2022: Những thay đổi quan trọng đối với chương trình đầu tư định cư EB-5

Ngày 31/03/2022 | 23:07:51

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký Đạo luật Cải cách EB-5 2022 với những thay đổi quan trọng đối với chương trình đầu tư định cư EB-5 trong đó bao gồm việc điều chỉnh hạn mức đầu tư cũng như việc cấp phép hoạt động của các Trung tâm Vùng (1). Dưới đây là một vài phân tích chi tiết về Đạo luật quan trọng này.

Những thay đổi pháp lý quan trọng đối với chương trình định cư đầu tư EB-5

Thay đổi đầu tiên, vốn đã được công bố rộng rãi, là việc cho phép Trung tâm Vùng của chương trình EB-5 được hoạt động trở lại. Đây là một khía cạnh rất quan trọng của Đạo luật này nhưng vẫn còn những điểm đáng chú ý dưới đây:

Yêu cầu đầu tư của chương trình được điều chỉnh từ 1 triệu USD lên 1,05 triệu USD và từ 500.000 USD lên 800.000 USD vào dự án cơ sở hạ tầng hoặc vào khu vực tạo việc làm trọng điểm. Lưu ý, đối với hình thức đầu tư thông qua Trung tâm Vùng, hạn mức trước đây lần lượt là 900.000 USD đối với dự án nằm trong khu vực tạo việc làm trọng điểm và 1,8 triệu USD đối với các dự án nằm ngoài khu vực trên (2).

Yêu cầu tạo việc làm của dự án đầu tư EB-5 do Trung tâm Vùng thực hiện, có khó khăn hơn một chút. Trước đây, yêu cầu là tạo ra 10 việc làm mới cho công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ và không phân biệt loại hình công việc gián tiếp hay trực tiếp, miễn là đảm bảo được tính xác thực. Theo quy định mới, tỷ lệ tạo việc làm gián tiếp được tính đến tối đa chỉ là 90%10% còn lại thuộc về loại hình việc làm trực tiếp. Ngoài ra, các công trình xây dựng kéo dài dưới thời hạn 2 năm có thể đủ điều kiện để đáp ứng đến 75% về mục tiêu tạo việc làm gián tiếp.

Ưu tiên xử lý hồ sơ của nhà đầu tư tham gia dự án EB-5 tại các khu vực tạo việc làm trọng điểm ở vùng nông thôn. 20% hạn ngạch thị thực định cư EB-5 hàng năm sẽ được cấp riêng cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án nêu trên.

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư được chú trọng bằng việc bổ sung một số biện pháp hỗ trợ nếu Trung tâm vùng hoặc doanh nghiệp mới hay dự án kinh doanh tạo việc làm mà nhà đầu tư tham gia ngừng hoạt động hoặc bị rút giấy phép hoạt động. Cụ thể, nếu vẫn đáp ứng đủ điều kiện đối với dự án ban đầu, nhà đầu tư có thể thỏa thuận với các pháp nhân thay thế và thậm chí bổ sung thêm vốn (có thể bao gồm khoản tiền bồi thường hoặc khoản thu hồi vốn), trong thời hạn 180 ngày kể từ khi nhận được thông báo chính thức về các trường hợp rủi ro nêu trên.

Đạo luật mới cũng bổ sung thêm quy định về tính liêm chính và minh bạch đối với khoản đầu tư EB-5 và các bên liên quan. Đó là việc yêu cầu công khai chi phí hoặc trợ cấp mà Trung tâm Vùng trả cho cá nhân, khi nhận được khoản tiền đầu tư của khách hàng. Bên cạnh đó là quy định cấm thiên vị và ưu tiên đối với nhà đầu tư tham gia dự án.

Áp dụng nguyên tắc “kế thừa và chuyển tiếp” đối với dự án do Trung tâm Vùng thực hiện. Vấn đề này từng được đặt ra khi Trung tâm Vùng trong chương trình đầu tư định cư EB-5 hết hiệu lực vào tháng 7 năm 2021, dẫn đến tình trạng bất định của các hồ sơ định cư nộp trước thời điểm này mà vẫn không được xử lý. Đạo luật mới đề ra giải pháp chấp nhận giải quyết tất cả các hồ sơ nhận được trước ngày 30 tháng 9 năm 2027 ngay cả khi bản thân Chương trình hết hiệu lực. Điều này sẽ giúp những nhà đầu tư an tâm hơn về tương lai của các khoản đầu tư của mình.

Đao luật mới có đem lại tác động tích cực đối với chương trình định cư EB-5 và nhà đầu tư nước ngoài ?

Những thay đổi quan trọng và tích cực nhất đối với chương trình EB-5 là việc điều chỉnh hạn mức đầu tư và sự hoạt động trở lại của Trung tâm Vùng. Tuy nhiên, quy định về yêu cầu tạo việc làm và minh bạch tài chính cũng có thể là vấn đề đáng lưu tâm đối với các đơn vị quản lý dự án Trung tâm Vùng. Do đó, những gì chúng ta có thể thấy được trong thời gian tới là việc các tổ chức Trung tâm Vùng EB-5 sẽ phải tổ chức lại và đổi mới để đảm bảo tuân thủ chặt trẽ các quy định mới. Nhà đầu tư EB-5 thông qua dự án Trung tâm Vùng giờ đây cũng có thể cảm thấy an toàn hơn về triển vọng lạc quan của chương trình EB-5, khi biết được rằng hồ sơ định cư của họ thông qua chương trình này được đảm bảo tiếp nhận và xử lý nếu nộp trước thời điểm 30 tháng 9 năm 2027.

Nguồn:
(1) congress.gov (15/03/2022)
(2) uscis.gov (16/03/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!