Tính đa dạng ngôn ngữ: Tài sản giá trị của Canada

Ngày 27/08/2022 | 05:11:35

Theo số liệu của cuộc Tổng Điều tra dân số 2021, Tiếng Anh và tiếng Pháp là 2 ngôn ngữ chính thức và phổ biến nhất tại Canada. 98,1% người dân Canada có thể giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và 96,9% dân số sử dụng một trong 2 loại ngôn ngữ trên một cách thường xuyên, ở trình độ cơ bản. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức được ba phần tư dân số Canada sử dụng. Tỷ lệ này đã tăng từ 74,8% (năm 2016) lên mức 75,5% (năm 2021).

Canada: Đa dạng bản sắc ngôn ngữ

Song ngữ Anh–Pháp

Tỷ lệ người dân sử dụng song ngữ Anh – Pháp như ngôn ngữ mẹ đẻ tại Canada, đã tăng nhẹ từ 17,9% lên 18% (với gần 6,6 triệu người), trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Tỷ lệ này đạt mức cao nhất tại tỉnh Quebec (46,4%), tiếp theo là New Brunswick (34%). Theo một khảo sát thực hiện năm 2016 cho Cơ quan Ngôn ngữ chính thức của Canada, cứ 10 người dân Canada thì có 8 người cho rằng “việc sử dụng hai ngôn ngữ chính thức đã giúp cho quốc gia này trở nên thân thiện và gần gũi hơn đối với những người nhập cư đến từ các nền văn hóa và chủng tộc khác”.

Nhập cư tiếp tục đóng vai trò động lực làm giàu bản sắc ngôn ngữ của Canada

Dù có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp, Canada cũng là quốc gia có sự đa dạng ngôn ngữ với hơn 200 thứ tiếng và phương ngữ khác nhau. Theo Tổng điều tra dân số năm 2021, 4,6 triệu người (chiếm 12,7% dân số Canada) có thể nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở nhà. Ngoài ra, 9 triệu người Canada cho biết có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ bên cạnh tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Sự đa dạng ngôn ngữ này có được nhờ vào việc duy trì thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ trong gia đình nhập cư cho dù họ nói được một trong 2 ngôn ngữ chính thức trên.

Bên cạnh tiếng Anh và tiếng Pháp, tiếng Quan thoại (tiếng Hoa phổ thông) và tiếng Punjab là những ngôn ngữ không chính thức được sử dụng rộng rãi trong đời sống thường ngày, với hơn một triệu người sử dụng đối với mỗi loại. Các ngôn ngữ khác cũng đang dần phổ biến bao gồm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tagalog (Philipine), tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Bồ Đào Nha. Trong số các nhóm chủng tộc có trên 100.000 người sử dụng tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở Canada, có khoảng 120.000 người nói tiếng Việt.

Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất tại nhà bên cạnh tiếng Anh và Pháp

Ngày qua ngày, người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Canada là quê hương mới. Người nhập cư mang tới đây không chỉ ngôn ngữ mà còn những giá trị về văn hóa và tôn giáo. Bản sắc đa văn hóa, được công nhận trên Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada (1982), đã giúp họ, vốn đền từ nhiều nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, cảm thấy gắn bó, hòa nhập với vùng đất mới. Bằng cách khuyến khích người nhập cư giữ gìn bản sắc, Canada đã phát triển trở thành một quốc gia đa dạng về văn hóa. Mỗi người nhập cư đều đóng góp theo một cách nào đó để hình thành sự phát triển của Canada.

Tính đa dạng ngôn ngữ tại Canada: một tài sản lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ngày càng có nhiều người Canada có thể sử dụng được nhiều hơn một ngôn ngữ, bên cạnh tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, theo kết quả của cuộc điều tra dân số năm 2021. Tỉ lệ người Canada cho biết có thể giao tiếp từ 2 ngôn ngữ trở lên đã tăng từ 39% vào năm 2016 lên 41% vào năm 2021. Quebec là tỉnh bang đứng đầu Canada về tỷ lệ dân số có thể sử dụng ba ngôn ngữ (12%). Ví dụ, ở thành phố Montreal (tỉnh Quebec), cứ năm người dân thì một người có thể nói trôi chảy ba ngôn ngữ.

Nếu như Canada đang có kế hoạch chào đón hơn 1,3 triệu thường trú nhân mới trong Kế hoạch Nhập cư giai đoạn 2022-2024, sự đa dạng về ngôn ngữ tại quốc gia này sẽ càng nổi trội và hình thành một thứ tài sản quan trọng đối với đất nước và người dân Canada trong bối cảnh toàn cầu hóa, với các xu thế nổi trội về nhu cầu dịch chuyển, du lịch nước ngoài, giao thương quốc tế, trao đổi giáo dục, văn hóa và cơ hội việc làm ngày càng rộng mở.

Nguồn: statcan.gc.ca (17/08/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!