Chính phủ Canada nới lỏng một số hạn chế mua nhà đối với người nước ngoài có giấy phép làm việc

Ngày 25/04/2023 | 11:09:32

Ngày 27 tháng 3, Cơ quan quản lý thị trường nhà ở và tín dụng bất động sản Canada đã công bố sửa đổi một số điều khoản trong Đạo luật cấm người nước ngoài mua nhà tại Canada.

Những sửa đổi đáng chú ý

Các sửa đổi này bao gồm một số ngoại lệ cho phép người nước ngoài mua đất dự án được quy hoạch hoặc bất động sản nhà ở để cải tạo, và tham gia góp vốn mua bất động sản dưới danh nghĩa pháp nhân với một tỷ lệ nhất định.

Người nước ngoài làm việc tại Canada có thể mua nhà ở nếu giấy phép làm việc có hiệu lực từ 183 ngày trở lên tại thời điểm giao dịch
Người nước ngoài làm việc tại Canada có thể mua nhà ở nếu giấy phép làm việc có hiệu lực từ 183 ngày trở lên tại thời điểm giao dịch

Một sửa đổi quan trọng khác đó là việc người lao động và doanh nhân nước ngoài có giấy phép làm việc (Work Permit) tại Canada hiện đã có thể mua bất động sản với một số điều kiện:

  • Có giấy phép làm việc hợp pháp hoặc được phép làm việc tại Canada theo quy định của Quy định của nước này về bảo vệ quyền người tị nạn và nhập cư;
  • Giấy phép làm việc hoặc giấy tờ tương tự có hiệu lực ít nhất 183 ngày hoặc hơn tại thời điểm giao dịch mua nhà;
  • Không được mua nhiều hơn một căn nhà.

Các quy định trước đây yêu cầu về số lần khai thuế thu nhập và số năm làm việc tại Canada của người nước ngoài có giấy phép làm việc được bãi bỏ. Quy định được sửa đổi này có hiệu lực ngay từ ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Những quy định trước khi thay đổi

Đạo luật cấm người nước ngoài mua nhà tại Canada, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, là một trong những biện pháp chiến lược mà Chính phủ Canada đưa ra để tạo điều kiện cho nhiều người Canada có điều kiện tiếp cận tốt hơn với thị trường nhà ở. Đạo luật này cấm các công ty và cá nhân nước ngoài mua bất động sản nhà ở tại Canada, trong thời hạn hai năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Người nước ngoài có giấy phép làm việc tại Canada cũng được phép mua nhà ở khi làm việc tại quốc gia này. Tuy nhiên, để được hưởng ngoại lệ nêu trên, họ phải chứng minh làm việc hợp pháp tại quốc gia này với thời gian tối thiểu ba năm trong bốn năm gần nhất, hoặc đã thực hiện thủ tục khai thuế thu nhập hàng năm cho ít nhất ba trong bốn năm gần nhất, tính từ thời điểm giao dịch mua bất động sản nhà ở liên quan. Với chính sách nới lỏng hạn chế nêu trên, những yêu cầu trên sẽ được bãi bỏ.

Những quy định không đổi

Bất động sản nhà ở liên quan tới đạo luật này được xác định là loại nhà với số lượng 3 đơn vị ở trở xuống trong đó bao gồm nhà đơn lập, nhà liền kề và căn hộ. Đạo luật này không cấm mua các loại bất động sản lớn hơn 4 đơn vị ở. Ngoài ra, quy định này chỉ áp dụng đối với bất động sản nhà ở, không áp dụng cho bất động sản thương mại và bất động sản phức hợp (với mục đích sử dụng vừa dành cho kinh doanh và vừa cư trú). Quý vị nên tìm hiểu cụ thể đối với các quy định trên trước khi tiến hành giao dịch.

Điều quan trọng nữa cần lưu ý là người nước ngoài có quy chế thường trú nhân tại Canada không bị ảnh hưởng bởi quy định trên. Đạo luật này có một số ngoại lệ áp dụng đối với nhân viên ngoại giao hoặc lãnh sự nước ngoài, sinh viên quốc tế có giấy phép học tập và đã sống ở Canada tối thiểu 5 năm trước thời điểm giao dịch bất động sản liên quan.

Hỗ trợ ổn định cuộc sống tại Canada

Việc sửa đổi đạo luật này đã giảm nhẹ nỗi lo lắng của rất nhiều người lao động và doanh nhân nước ngoài đang có quy chế cư trú tạm thời tại Canada. Họ đã có thể mua nhà ngay khi vừa tới quốc gia này và sớm ổn định cuộc sống, góp phần vào việc thắt chặt liên kết với quê hương mới. Để tìm hiểu thêm về quyền lợi của người nước ngoài có giấy phép làm việc tại Canada, xin vui lòng truy cập: www.cjlstuvandinhcu.vn/giay-phep-lam-viec-thuong-tru-nhan-canada.

Nguồn:

  1. cmhc-schl.gc.ca (27/03/2023)
  2. gc.ca (21/12/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!