Tỉnh Quebec có thể tiếp nhận tới 70.500 người nhập cư vào năm 2022

Ngày 05/11/2021 | 15:15:30

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, chính quyền Quebec đã chính thức trình lên Nghị viện tỉnh bang Kế hoạch nhập cư của Quebec trong năm 2022. Theo thông lệ, bản kế hoạch nhập cư tỉnh bang thường được Bộ Di trú Quebec đệ trình hàng năm, trong đó có nêu cụ thể tổng số lượng người nhập cư cũng như chỉ tiêu nhập cư đối với từng chương trình mà tỉnh bang dự định tiếp nhận trong năm kế tiếp.

Tỉnh Quebec có thể tiếp nhận tới 70.500 người nhập cư vào năm 2022

Theo Kế hoạch nhập cư mới công bố, số lượng người nhập cư mà tỉnh bang Quebec dự kiến tiếp nhận có thể đạt mức từ 49.500 người đến 52.500 người vào năm 2022, tăng hơn so với chỉ tiêu thực hiện vào năm 2021, tức vào khoảng 44.500 người đến 47.500 người. Bên cạnh đó, chính phủ tỉnh bang cũng sẽ bổ sung 18.000 người đã nộp đơn xin định cư nhưng chưa được tiếp nhận do đại dịch vào năm 2020. Như vậy, tổng số người nhập cư mới có thể lên đến 70.500 người vào năm 2022.

Kế hoạch nhập cư của Quebec năm 2022 Nguồn: quebec.ca, 28/10/2021

Nếu kế hoạch này khả thi, đây sẽ là con số kỷ lục đối với Quebec, tỉnh bang đang phải đối mặt với nhu cầu khan hiếm nhân lực trong một số lĩnh vực kinh tế chủ lực. 65% trong tổng số người nhập cư vào năm 2022, sẽ đến từ các chương trình định cư theo diện kinh tế với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động vốn đang chịu nhiều tác động từ đại dịch.Như vậy, số lượng nhập cư theo diện kinh tế có thể lên đến 33.900 người, cụ thể: 28.800 người dưới dạng lao động tay nghề cao và 4.300 người dưới dạng kinh doanh (bao gồm diện đầu tư, doanh nhân và tự doanh).

Nguồn: quebec.ca, 28/10/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!