Tại sao chứng chỉ IELTS lại đóng vai trò quan trọng trong hành trình định cư Canada của quý vị?

Ngày 28/05/2021 | 02:11:59

Canada có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp. Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có thể giúp quý vị có được Thường trú nhân và quốc tịch Canada nếu quý vị có ý định định cư và làm việc tại quốc gia song ngữ này. Đối với kỹ năng tiếng Anh, chứng chỉ IELTS (hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế) là một trong 2 chứng chỉ được Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công nhận cho mục đích nhập cư.

Quý vị có thể nộp hồ sơ xin Thường trú nhân tại Canada thông qua Diện định cư kinh tế (Lao động tay nghề cao, Đề cử tỉnh bang, Doanh nhân và Đầu tư), đây là lĩnh vực chuyên sâu của văn phòng luật CJ Legal Services Việt Nam). Vui lòng tham khảo các chương trình định cư Canada mà chúng tôi tư vấn: www.cjlstuvandinhcu.vn/quoc-gia/dinh-cu-canada.

Đối với hầu hết các chương trình định cư Canada, đương đơn phải thi IELTS để chứng minh rằng họ có đủ khả năng tiếng Anh để hòa nhập vào xã hội và nguồn lực lao động tại Canada. IELTS có 2 loại hình đánh giá: IELTS Học thuật (Academic), IELTS Tổng quát (General Training). Hình thức thi IELTS tổng quát được Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada chấp nhận. Kết quả IELTS có giá trị trong thời hạn hai năm kể từ ngày thi. Kết quả thi vẫn có giá trị trong suốt quá trình hồ sơ được xử lý.

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là tiêu chuẩn quốc gia được sử dụng ở Canada để mô tả, đánh giá và công nhận trình độ thông thạo tiếng Anh của những người nước ngoài đến Canada để định cư và làm việc. Kết quả thi IELTS tương ứng với điểm CLB như sau:

CLB

IELTS

Đọc

Viết

Nghe

Nói

Cấp độ 9

7.0

7.0

8.0

7.0

Cấp độ 8

6.5

6.5

7.5

6.5

Cấp độ 7

6.0

6.0

6.0

6.0

Cấp độ 6

5.0

5.5

5.5

5.5

Cấp độ 5

4.0

5.0

5.0

5.0

Cấp độ 4

3.5

4.0

4.5

4.0

Điểm IELTS mà quý vị cần đạt được tùy thuộc vào yêu cầu của từng chương trình định cư Canada mà quý vị dự định nộp hồ sơ. Tuy nhiên, để định cư tại Canada, vẫn có một số chương trình không yêu cầu tiếng Anh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ luật sư của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu chương trình định cư tại Canada phù hợp nhất với quý vị.

Nguồn: Canada.ca (15/07/2020)

error: Content is protected !!