Canada điều chỉnh lệ phí thụ lý hồ sơ PR từ 30.04.2022

Ngày 27/04/2022 | 04:01:45

Ngày 5 tháng 4, chính phủ Canada đã công bố điều chỉnh lệ phí xử lý hồ sơ thường trú nhân, bắt đầu áp dụng từ ngày 30 tháng 4. Mức lệ phí mới sẽ áp dụng cho các đương đơn thuộc diện định cư kinh tế, giấy phép lao động và học tập, đoàn tụ gia đình, chương trình nhân đạo. Vui lòng xem biểu phí mới dành cho các đương đơn xin định cư tại Canada theo diện kinh tế ở dưới đây. Tất cả các loại lệ phí đều tính bằng đồng CAD.

Điều chỉnh phí xét duyệt hồ sơ để đầu tư vào việc quản lý hiệu quả hệ thống nhập cư của Canada

Lưu ý, đương đơn cần trả tiền lệ phí xét duyệt hồ sơ thường trú nhân (khoản tiền này không được hoàn trả) và phí cấp thẻ thường trú nhân. Đương đơn có thể trả lệ phí cấp thẻ thường trú nhân sau khi hồ sơ được phê duyệt hoặc ngay tại thời điểm nộp hồ sơ xin thường trú nhân để tránh mất thời gian. Số tiền này sẽ được hoàn trả trong trường hợp đương đơn xin rút đơn định cư hoặc hồ sơ bị từ chối. Khoản lệ phí này không áp dụng đối với con cái phụ thuộc của đương đơn.

Cách đây 2 năm, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tăng lệ phí thụ lý hồ sơ xét duyệt thường trú nhân. Trước thời điểm trên, mức lệ phí đã không hề thay đổi trong 18 năm. Năm 2020, cơ quan này đã cho biết việc điều chỉnh lệ phí xét duyệt hồ sơ được thực hiện theo định kỳ hai năm một lần để phù hợp với mức độ lạm phát của nền kinh tế. Như vậy, lần điểu chỉnh lệ phí xét duyệt sắp tới có thể được thực hiện vào năm 2024.

Chính phủ Canada cho biết đây là cách tiếp cận hiệu quả để đầu tư vào việc quản lý các chương trình nhập cư của quốc gia này, theo đó những người được sử dụng dịch vụ sẽ chia sẻ môt phần tài chính đối với việc vận hành các dịch vụ có liên quan. Theo thống kê của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada, trong năm tài khóa 2019-2020, ngân sách của của quốc gia này đã thu về 1,3 tỷ CAD từ khoảng 70 dịch vụ di trú, nhập cư. Được biết, lệ phí xét duyệt hồ sơ xin cư trú tạm thời và hồ sơ thường trú nhân lần lượt chếm 35% và 23% trong nguồn thu của Bộ Di trú Canada.

Việc điều chỉnh lệ phí này nhằm mục đích duy trì tính cạnh tranh của Canada với một số quốc gia khác trong việc tiếp nhận người nhập cư. Mức lệ phí xét duyệt hồ sơ định cư của Canada thường thấp hơn so với một số quốc gia khác có chính sách nhập cư tương tự, chẳng hạn như Úc, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Nguồn: canada.ca (05/04/2022)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!