Canada được xếp hạng là quốc gia tốt nhất thế giới năm 2021!

Ngày 22/04/2021 | 15:34:15

Vào năm 2021, Canada lần đầu tiên đứng đầu trong bản báo cáo xếp hạng thường niên về các Quốc gia Tốt nhất toàn cầu, sau 6 năm liên tiếp nằm trong Top 3. Bảng Xếp hạng này do tạp chí US News & World Report thực hiện cùng với công ty nghiên cứu thị trường BAV Group và Trường quản trị kinh doanh Wharton School thuộc Đại học Pennsylvania trên cơ sở tham khảo ý kiến của 17.000 người, để tìm hiểu cảm nhận của họ đối với 78 quốc gia dựa trên 76 tiêu chí đánh giá.
Số tiêu chí này được phân loại thành 10 nhóm: Khả năng thích ứng, Tinh thần khởi nghiệp, Chất lượng cuộc sống, Năng động, Giá trị nhân văn, Ảnh hưởng văn hóa, Hỗ trợ kinh doanh, Quyền lực, Du lịch và Di sản. Trong 10 nhóm tiêu chí đánh giá trên, Canada dẫn đầu về giá trị nhân vănchất lượng cuộc sống.
Về chất lượng cuộc sống, Canada được xếp hạng đầu tiên dựa trên các chỉ số như thị trường việc làm tốt, chi phí sinh hoạt vừa phải, kinh tế ổn định, thu nhập bình đẳng, chính trị ổn định, hệ thống giáo dục và y tế phát triển, đời sống gia đình hòa thuận và an toàn.
Đối với giá trị nhân văn, các thuộc tính mà Canada đạt thứ hạng cao bao gồm cam kết bảo đảm công bằng xã hội, quan tâm đến quyền con người và môi trường sống, tôn trọng quyền sở hữu và quan tâm đến bình đẳng giới và tự do tôn giáo.
Kết quả khảo sát này cho thấy Canada là một quốc gia an toàn và ổn định, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển trong một xã hội bình đẳng công bằng và thịnh vượng.

Nguồn: usnews.com (13/04/2021)

error: Content is protected !!